Nodig voor aangifte


Wat hebben we zoal nodig voor het doen van de aangifte over 2023?

 • De kopie van uw aangifte van 2022 met de bijlagen.
 • De aangiftebrief en/of de aangifte met toelichting van 2023.
 • Als uw aangifte vorig jaar met de computer is verzorgd, uw elektronische handtekening.
 • De machtigingscode die u van de Belastingdienst heeft gestuurd gekregen.
  Heeft u geen machtigingscode dan kunt u deze aanmaken via de website: Iemand machtigen.
 • Alle documenten die u in 2023 heeft ontvangen van de belastingdienst, zoals: correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave.
 • Ontvangen en terugbetaalde toeslag(en).
 • Belangrijke data uit 2023: samenwonen, huwelijk, overlijden, aankoop woning.

Inkomsten en uitgaven

 • Alle overzichten van inkomsten over 2023 van uzelf en van uw echtgenoot of partner: jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen.
 • Overzichten van bijverdiensten.
  Overzichten van de gemaakte kosten voor uw bijverdiensten.
 • Alimentatie, onderhoudsbijdrage
  Ontvangen bedragen van uw ex partner ten behoeve van uzelf (niet de bijdrage die u voor de kinderen gekregen hebt).

Is een van onderstaande situaties voor u van toepassing?
Wat moet u dan meenemen/ klaar leggen? (ontvangsten of betalingen die in 2021 hebben plaatsgevonden)

 •  Woon- werkverkeer met openbaar vervoer
  Ov-verklaring of reisverklaring van de werkgever.
  Overzichten van transacties met de ov-chipkaart.
 • Vermogen
  Giro- en bankrekeningen
  Spaarrekeningen
  Spaarloon
  Van alle rekeningen – ook van de kinderen tot 18 jaar – het saldo op 1 januari 2023
  Waarde 2e en volgende woningen (ook de waarde van uw vakantiehuisje).
  Saldo’s van schulden op 1 januari 2023
  Beleggingen:
  De waarde per 1 januari 2023
  Ingehouden dividendbelasting.
 • Lijfrente
  Polis, betaalde premies. Eventueel een verklaring m.b.t. pensioentekort. Anders Factor A over 2022(!) die je pensioenfonds/-verzekeraar u verstrekt heeft.
  (Mogelijk dat u al jaren een levensverzekering heeft. Dit kan ook een lijfrente zijn zonder dat u zich daar bewust van bent.)
 • Eigen huis, woonboot
  WOZ-beschikking die u begin 2023 hebt ontvangen (waardepeildatum 01-01-2022), overzicht rijksbijdrage.
  Hypotheek: betaalde rente, schuld per 31 december, in voorgaande jaren berekende hypotheeksplitsing. Bij aan- of verkoop van woning in het afgelopen jaar: alle hiermee verband houdende kosten o.a. notarisrekening, maar ook de verkoopprijs en verkoopkosten van uw oude woning en de hypotheekschuld.
 •  Giften
  Aantoonbaar (rekeningafschriften) betaalde bedragen bijv. aan kerk, instellingen en politieke partijen enz.
 • Uitgaven voor ziekte, invaliditeit, dieet
  Betaalde zorgkosten, (maar niet de kosten die onder het eigen risico vallen), eigen bijdragen, medicijnen, tandartskosten, fysiotherapeut, steunzolen, reiskosten ziekenbezoek,kunstgebit, gehoorapparaat, extra particuliere gezinshulp, enz.
  Alle datums van bezoeken aan doktoren en specialisten en de plaats waar deze plaatsvonden.
 •  Studie
  Alle kosten gemaakt voor een studie of opleiding zowel voor uw eigen beroep als voor een andere studie, ook die van uw echtgenoot of partner.

 

error: De inhoud is beveligd tegen kopieren